mojawiarakatolicka.blox.pl/html

  • 48070
  • 1
  • 3
Uroczystość Jezusa Chrystua, Króla Wszechświata Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o talentach Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o dziesięciu pannach Pozostałe
Poleceń: 0
Obłudni faryzeusze Pozostałe
Poleceń: 0
Litania do wszystkich świętych Pozostałe
Poleceń: 0
Przykazanie miłości Pozostałe
Poleceń: 0
Oddajcie Cezarowi, co cesarskie Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o zaproszonych na ucztę Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o dzierżawcach winnicy Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o dwóch synach Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o robotnikach w winnicy Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o nielitościwym dłużniku Pozostałe
Poleceń: 0
Upomnienie braterskie Pozostałe
Poleceń: 0
Pierwsza zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Pozostałe
Poleceń: 0
Wyznanie Piotra Pozostałe
Poleceń: 0
Wiara kobiety kananejskiej Pozostałe
Poleceń: 0
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Pozostałe
Poleceń: 0
Jezus chodzi po wodzie Pozostałe
Poleceń: 0
Święto Przemienienia Pańskiego Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o skarbie i perle Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o chwaście Pozostałe
Poleceń: 0
Przypowieść o siewcy Pozostałe
Poleceń: 1
Objawienie Ojca i Syna Pozostałe
Poleceń: 0
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Pozostałe
Poleceń: 0