Teresa Pelka in Polish

  • 5184
  • 0
  • 0

Lingwistyka, literatura, tłumaczenia, opinie.

Agrisen: wzdragać się Nauka
Poleceń: 0
Aleggen: ułagodzić Nauka
Poleceń: 0
Algat: którykolwiek, jakkolwiek Nauka
Poleceń: 0
Śmierć czy życie Nauka
Poleceń: 0
Tęcza Siddharty Nauka
Poleceń: 0
Karty Wolności USA Nauka
Poleceń: 0
Notki do poezji Emilii Dickinson Nauka
Poleceń: 0
Indeks, Czas a Wieczność Nauka
Poleceń: 0
Jedna renoma Nauka
Poleceń: 0
Za późno Nauka
Poleceń: 0
Astra Castra Nauka
Poleceń: 0
Bezpieczni w alabastrowych swych izbach Nauka
Poleceń: 0
Na burzy długiej Nauka
Poleceń: 0
Z pozłoci Nauka
Poleceń: 0
Stawiamy żagiel Nauka
Poleceń: 0
Spójrz wstecz na czas życzliwie Nauka
Poleceń: 0
Wkroczył orszak pogrzebową bramą Nauka
Poleceń: 0
Dla piękna umarłam Nauka
Poleceń: 0
O wiele spraw martwiona Nauka
Poleceń: 0
Naprawdę Nauka
Poleceń: 0
Pogrzeb Nauka
Poleceń: 0
Podziękować jej poszłam Nauka
Poleceń: 0
Co umiera, widziałam oko Nauka
Poleceń: 0
Schronienie Nauka
Poleceń: 0